Vergoedingen en privacy

Steeds meer verzekeringen vergoeden de osteopathie geheel of gedeeltelijk van zodra u mimimaal aanvullend verzekerd bent. De mate waarin u vergoed wordt kan u best zelf bij uw verzekering opvragen. Deze praktijk is aangesloten bij het NRO (Nederlands Register voor Osteopathie) en de NVO (Nederlandse Vereniging voor Osteopathie).

Onze tarieven (2021) zijn:

  • Eerste consult: € 115,00
  • Vervolgconsult: € 78,00

Sinds mei 2018 zijn wij als osteopathiepraktijk onderworpen aan de AVG wetgeving inzake het verwerken van persoonsgegevens.

Om het goed functioneren van de praktijk te kunnen bewerkstelligen hebben wij een aantal van uw persoonsgegevens nodig. Volgende gegevens worden door ons gebruikt: naam, geboortedatum, BSN, adres, telefoonnummers, emailadres en naam van uw huisarts. Het spreekt voor zich dat wij deze gegevens enkel gebruiken om vlotte communicatie mogelijk te maken tussen u en de praktijk en vice versa.

Naast de persoonsgegevens wordt er een medisch dossier opgemaakt. Als osteopaten zijn wij gebonden aan de medische zwijgplicht. Uw medisch dossier kan enkel worden ingekeken door de osteopaten in de praktijk en kan enkel met uw schriftelijke toestemming worden vrijgegeven aan derden.

Zowel uw persoonsgegevens, als het medisch dossier worden door het Crossuite software systeem verwerkt en opgeslagen. Gebruikersnaam, wachtwoord en beveiligingscode is vereist om toegang te krijgen tot de patiëntenbestanden.

Wanneer u een afspraak maakt in onze praktijk, gaat u automatisch akkoord met de privacyregeling van onze praktijk. Hierin staan ook uw rechten duidelijk vermeld. Deze regeling kan u hier lezen.